ЗА НАС

Сайтът е създаден по проект „Медийната система и журналистическата култура в България“, финансиран от фонд „Научни изследвания“, с бенефициент ВТУ „Св. св Кирил и Методий". Целта на сайта е да представя по достъпен и за по-широката публика начин значими проучвания, студии и книги за журналистиката, медиите и комуникациите на 21 век. Съдържанието му ще популяризира университетското образование в тези области, медийната грамотност и творчески изяви на студентите.

jurnalisticheskata kultira

 
 

Международна научна конференция

Петата международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", се проведе на 30 и 31 октомври 2020 г. онлайн. Темата беше „Медийни системи и журналистическа култура“.

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Медиите за нас