V. Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“ на тема „Медийни системи и журналистическа култура“

Учени и студенти от 7 университета дискутираха онлайн за медийните системи и журналистическа култура в Европа и България

. V konf15

Петата международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", се проведе на 30 и 31 октомври онлайн. Темата беше „Медийни системи и журналистическа култура“.

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

Филологически факултет

Катедра „Журналистика и връзки с обществеността“

30 – 31 октомври 2020

 

Учени и студенти от 7 университета дискутираха онлайн за медийните системи и журналистическа култура в Европа и България.

Петата международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", се проведе на 30 и 31 октомври онлайн. Темата беше „Медийни системи и журналистическа култура“. Форумът беше координиран от зала „Европа“ в Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Традиционната проява на Филологическия факултет, организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“, тази година беше посветена на темата „Медийни системи и журналистическа култура“.

Заместник-ректорът по научната дейност проф. д.и.н. Милко Палангурски откри конференцията и приветства всички гости от името на академичното ръководство и лично от името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов. Деканът на Филологическия факултет проф. д-р Ценка Иванова също поздрави участниците.

В продължение на два дни учени и студенти от седем български и чуждестранни университета презентираха и дискутираха по теми като: „Медийните системи в Централна и Източна Европа 30 години след колапса на комунизма“, „Медийната система на Португалия: икономически контрол и авторитарни характеристики“, „Медийната система, държавата и финансирането на медиите в България след 1989 г.“. Част от програмата бяха и панелите „Медии и кризи“ и „Журналистика и медийни образи“.

В събитието взеха участие представители на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, ПУ „Паисий Хилендарски“, Catholic University of Portugal, University of Warsaw и University of Wrocław.

Конференцията беше организирана в рамките на проекта „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)“. Проектът се реализира от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ по договор № КП-06-H35/6 – 18.12.2019.

Програмата на български и английски език на конференцията може да изтеглите от следните бутони:

 

 

 

ГАЛЕРИЯ

 

 

Видеозапис на конференцията

 

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации