Международна конференция дискутира проблема „превзети медии“ в Лисабон

Медийни изследователи от университети и изследователски центрове от пет континента участваха с доклади в международната конференция "Captured Media: Researching Media Systems in and after Transitions", която се проведе на 5 и 6 декември в Лисабон. Тя беше организирана от Изследователския център за комуникация и култура към Факултета по хуманитарни науки, Universidade Católica Portuguesa (UCP), в сътрудничество с проекта „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика от Халин и Манчини). Проектът се реализира от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Медодий“ и е финансиран от Фонд „Научни изследвания“. С доклади от българска страна участваха доц. д-р Иво Инджов, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, и д-р Бисера Занкова, президент на фондация „Медии 21“.

Понятието „превзети медии“ се използва за обозначаване на медии в страни, преминали или осъществяващи преход от авторитарни към демократични режими в края на 20 век. Конференцията обсъди концепцията за „превзетите медии“ и нейните актуални интерпретации, приложението й спрямо страните в преход, състоянието на медийните им системи и журналистическата култура, изследователските инструменти за измерване на степента на „превземане“ на медиите. Бяха дадени много примери как медийните институции в страни без стабилни традиции на свободата на пресата и с големи дефицити на правовата държава биват „превземани“ от частни, корпоративни и политико-олигархични интереси и как това влошава качеството на демокрацията. „Превземането“ може да засегне собствеността и финансирането на медиите, редакционната политика, журналистическите дискурси и др.

Някои от участниците в конференцията изтъкнаха необходимостта от прецизиране на концепцията за „превзетите медии“, за да не се превръща тя в универсална „шапка“ на отдавна известни проблеми на медиите и журналистиката. Беше подчертано и значението на използването на адекватен изследователски инструментариум.

Обзор на докладите от конференцията – в раздел „Анализи“ (вж. статията „Пленени и потискани – жертва ли са съвременните медии на политическите и икономическите елити?“).

Снимки: от конференцията.
Автори: UCP, Иво Инджов

 

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации