Списание JOCIS публикува статия за регулаторните аспекти на медийната система в България

Авторитетното научно списание JOCIS (Journal of Creative Industries and Cultural Studies) публикува в бр. 8/27.12.2022 г. статията „Media system and media eco-system: regulatory aspects of the media system in Bulgaria“ (с. 52-75, https://doi.org/10.56140/JOCIS-v8-5) на д-р Бисера Занкова, президент на Фондация „Медии 21“. Тя е и член на екипа на проекта „Медийната система и журналистическа култура в България” (Изследване в светлината на трите модела на отношенията медии – политика на Халин и Манчини).

Статията е създадена в рамките на същия проект, който се изпълнява от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и се финансира от Фонд „Научни изследвания“ по договор КП-06-Н35/6 – 18.12.2019 г. JOCIS е създадено от MediaXXI/Formalpress в партньорство с Международната академична асоциация за медиен мениджмънт (IMMAA), както и в сътрудничество с Центъра за изследване на комуникацията, информацията и цифровата култура (CIC. Digital) към Факултета по изкуства и хуманитарни науки на Университета в Порто и Факултета по социални и хуманитарни науки на Университета Nova в Лисабон. 

Статията на д-р Занкова изследва регулаторните аспекти на българската демократична медийна система като пример за прехода на една източноевропейска медийна система от комунизъм към демокрация. Новите медийни институции в България възникват след демократичните промени в страната през 1989 г., които заменят тоталитарните пропагандни медии. Демократичната медийна система продължава да се развива и разнообразява до днес, включвайки традиционни и нови медии. Медийната регулация не е елемент от медийната система, тя е решаващ фактор за създаването на медийни канали и независимостта на медийната система. Медийната регулация е гаранция за медийната свобода и автономията на медийните институции, пише в резюмето.

Целта на разработката е да направи извод доколко законът е ефективен инструмент за укрепване на отворена към обществения интерес медийна система в България, с оглед на това, че във всеки период от прехода политическите и икономически сили оказват силно влияние върху дейността на медиите.

Скрийншот: от сайта на JOCIS

 

 

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации