Бисера Занкова е избрана за асоцииран редактор в CEJC

Д-р Бисера Занкова, президент на фондация "Медии 21", беше избрана за асоцииран редактор на авторитетното научно списание Central European Journal of Communication (CEJC) за периода 2022 - 2025 г.. То е издание на Полската асоциация за комуникации. Главен редактор е проф. Михал Гловацки от Варшавския университет (https://journals.ptks.pl/cejc/about/editorialTeam). 

 

Dubrovnik IUC 1st day

 

Д-р Занкова е независим медиен изследовател и консултант. Тя е специалист по права на човека, медийна регулация и медийна политика, медийно управление и нови медии. Д-р Занкова е член на екипа на проекта "Медийната система и журналистическата култура в България" (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии - политика на Халин и Манчини). Той се реализира от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е финансиран от фонд "Научни изследвания" по договор № КП-06-H35/6 - 18.12.2019.

 

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации