ВТУ спечели проект и обогати библиотеката си с 40 заглавия

Централната библиотека към Великотърновския университет попълни фондовете си с над 40 български и чуждестранни заглавия. Те са стойностна научна литература в сферата на медиите и журналистиката.

Закупените книги са на стойност почти 3000 лв. Доставени са в рамките на научно-изследователския проект „Медийната система и журналистическата култура в България (Изследване в светлината на трите модела за отношенията медии – политика на Халин и Манчини)“. Той се реализира по договор между Фонд "Научни изследвания" и ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. В основата на проекта са преподаватели и студенти от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет.

Преподавателите и студентите ще имат възможност да ползват основополагащи за сравнителните международни медийни изследвания трудове. Сред тях са заглавията: „Четири теории за пресата“, „Сравняване на медийни системи“, „Обща теория на журналистиката“, „Ехо камера“, „Петдесетте инструмента за добро писане“.

Прочети още...

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации