Проектът „Медийната система и журналистическата култура в България“

Коментар от ръководителя на проекта доц. Иво Инджов от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации