Катедрата по журналистика във ВТУ провежда изследване на медийната система

Катедрата по журналистика във Великотърновския университет провежда изследване на медийната система и журналистическата култура в България. Проучването е посветено на отношенията медии - политика и медии – икономика и показва силни зависимости.

Първият етап от изследването навежда на хипотезата, че българският медиен модел е хибриден. Той еволюира от средиземноморския към либералния, посочи доц. Иво Инджов, преподавател в катедрата по журналистика на ВТУ:

"Имаме завладени медии от олигархично-политически интереси. Имаме и втора хипотеза – българската журналистическата култура е поданическа, а не толкова гражданска".

Предстои да се анализират 70 експертни интервюта и над 1300 медийни публикации. Планирано е социологическо проучване, което да определи степента на доверие на хората към медиите и журналистическата професия.

 

Прочети още...

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации