БНТ лежи на стари лаври

Какви са "Обществените нагласи към медиите и журналистиката" показва едноименно проучване, извършено от агенция "Джи Кънсалтинг" под ръководството на социолога Живко Георгиев. Изследването е направено в рамките на проекта "Медийната система и журналистическата култура в България". Той се реализира от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" и е финансиран от Фонд "Научни изследвания". Проучването е представително за населението на България във възрастовата категория 18+ г., с двустепенна гнездова извадка; обем: 1002 респондента; метод: пряко (face-to-face) полустандартизирано интервю; период: 19-31.V.2022 г.; максимално допустима стохастична грешка: ± 3.1%.

Телевизията остава водещата медия в България, БНТ - на кръстопът
През последните дни една от водещите теми в публичното пространство е провалът на обновения състав на Съвета за електронни медии, който не успя да избере нов генерален директор на БНТ. Причините за този развой на събитията не са обект на анализа, но тук е мястото да се отбележи, че макар и загубила много от позициите си през последните три десетилетия, обществената телевизия остава важен актьор в процеса на публична комуникация. Неслучайно битката за неин генерален директор има много силни политически измерения.

 

Прочети още...

Контакти:
(+359) 62-618-370 

5000 Велико Търново,
ул. Т. Търновски" 2

media21journal@ts.uni-vt.bg

Бюлетин

Бъдете в крак с последните новини и актуализации